Pháp lệnh 04/2012/UBTVQH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Pháp lệnh
Số, ký hiệu 04/2012/UBTVQH13
Cơ quan ban hành ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI
Ngày ban hành 16/07/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/09/2012
Công báo 473 + 474
Văn bản liên quan