Chỉ thị 03/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 03/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 30/03/2015
Trích yếu về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực
Công báo 467 + 468
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 15/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 09/03/2012
  • Ngày có hiệu lực: 25/04/2012