Thông tư 03/2017/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 03/2017/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 21/03/2017
Trích yếu hướng dẫn việc cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.
Người ký VÕ TUẤN NHÂN
Ngày hiệu lực 05/05/2017
Công báo 319 + 320
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 21/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 04/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 19/2015/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 14/02/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/04/2015

về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 78/2014/QĐ-TTg
  • Ngày ban hành: 26/12/2014
  • Ngày có hiệu lực: 20/02/2015