Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 02/VBHN-BXD
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ XÂY DỰNG
Ngày ban hành 03/06/2019
Trích yếu hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở.
Người ký NGUYỄN VĂN SINH
Ngày hiệu lực
Công báo 503 + 504, 505 + 506
Văn bản liên quan