Luật 02/2016/QH14

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 02/2016/QH14
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 18/11/2016
Trích yếu Luật tín ngưỡng, tôn giáo.
Người ký NGUYỄN THỊ KIM NGÂN
Ngày hiệu lực 01/01/2018
Công báo 1257+1258
Văn bản liên quan