Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2018/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 24/04/2018
Trích yếu hướng dẫn áp dụng Điều 66 và Điều 106 của Bộ luật Hình sự về tha tù trước thời hạn có điều kiện.
Người ký NGUYỄN HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 09/06/2018
Công báo 613 + 614
Văn bản liên quan