Thông tư 01/2011/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 14/01/2011
Trích yếu sửa đổi Thông tư số 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công thương thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Người ký NGUYỄN THÀNH BIÊN
Ngày hiệu lực 01/03/2011
Công báo 87 + 88
Văn bản liên quan
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

thực hiện Quy tắc Thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 36/2010/TT-BCT
  • Ngày ban hành: 15/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011