Nghị định 01/2011/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 01/2011/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 05/01/2011
Trích yếu về phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 20/02/2011
Công báo 59 + 60
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nợ công.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/CT-TTg
 • Ngày ban hành: 14/02/2015
 • Ngày có hiệu lực: 14/02/2015

quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/2013/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 26/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2014

phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 72/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/10/2015
 • Ngày có hiệu lực:

về cấp và quản lý bảo lãnh chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 04/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 01/03/2017
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

về cấp ý kiến pháp lý.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 51/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 26/05/2015
 • Ngày có hiệu lực: 15/07/2015