Quyết định 49/2012/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 49/2012/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 08/11/2012
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 30/12/2012
Công báo 657 + 658
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 315/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm bảo hiểm nông nghiệp giai đoạn 2011 - 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 358/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 27/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/02/2013

về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/2016/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 19/01/2016
 • Ngày có hiệu lực: 05/03/2016
Văn bản hướng dẫn

hướng dẫn các loại thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm được hỗ trợ theo Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 và Quyết định số 49/2012/QĐ-TTg ngày 08/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 21/2014/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 26/06/2014
 • Ngày có hiệu lực: 11/08/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 02/2017/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 09/01/2017
 • Ngày có hiệu lực: 25/02/2017