Luật 45/2013/QH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Luật
Số, ký hiệu 45/2013/QH13
Cơ quan ban hành QUỐC HỘI - CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 29/11/2013
Trích yếu Luật Đất đai.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/07/2014
Công báo 1011+1012
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
  • Ngày ban hành: 03/09/2015
  • Ngày có hiệu lực: 19/10/2015
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

Nghị quyết kéo dài thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản đất làm muối của hộ gia đình, cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2013/QH13
  • Ngày ban hành: 21/06/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/10/2013
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

Luật Tố tụng hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 64/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 24/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2011