Thông tư 23/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 23/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 16/02/2012
Trích yếu hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 02/04/2012
Công báo 179 + 180
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 28/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 28/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép quy hoạch.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 171/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 27/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017