Quyết định 211/QĐ-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 211/QĐ-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 31/01/2019
Trích yếu công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018.
Người ký ĐOÀN THÁI SƠN
Ngày hiệu lực 31/01/2019
Công báo 337 + 338, 339 + 340, 341 + 342
Văn bản liên quan