Thông tư 20/2010/TT-BTNMT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 20/2010/TT-BTNMT
Cơ quan ban hành BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Ngày ban hành 22/10/2010
Trích yếu quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Người ký NGUYỄN MẠNH HIỂN
Ngày hiệu lực 10/12/2010
Công báo 626 + 627
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 89/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 02/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 20/2011/TTLT-BTP-BTNMT
 • Ngày ban hành: 18/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 15/01/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2014/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 19/05/2014
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2014
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ một phần

quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2011/TT-BTNMT
 • Ngày ban hành: 20/05/2011
 • Ngày có hiệu lực: 05/07/2011