Chỉ thị 1971/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1971/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 27/10/2010
Trích yếu về tăng cường công tác dân tộc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 27/10/2010
Công báo 622 + 623
Văn bản liên quan