Thông tư 19/2010/TT-BGTVT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 19/2010/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Ngày ban hành 30/07/2010
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Người ký HỒ NGHĨA DŨNG
Ngày hiệu lực 13/09/2010
Công báo 532 + 533
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 41/2011/TT-BGTVT
  • Ngày ban hành: 18/05/2011
  • Ngày có hiệu lực: 02/07/2011