Thông tư 180/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 180/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 14/12/2011
Trích yếu quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.
Người ký VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 01/02/2012
Công báo 655 + 656
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 88/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/08/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2010
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 16/2013/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 28/02/2013
 • Ngày có hiệu lực: 13/04/2013

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 18/2012/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 26/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 10/06/2012
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực trồng trọt và giống cây lâm nghiệp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 207/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 09/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017