Thông tư 155/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 155/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 20/09/2012
Trích yếu quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí Chứng minh nhân dân mới.
Người ký TRẦN XUÂN HÀ
Ngày hiệu lực 05/11/2012
Công báo 619 + 620
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 28/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 28/10/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí thẻ Căn cước công dân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 170/2015/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 09/11/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016