Quy chế liên ngành 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Quy chế liên ngành
Số, ký hiệu 14/2013/QCLN/BTP-BCA-TANDTC-VKSNDTC
Cơ quan ban hành VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO - TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO - BỘ CÔNG AN - BỘ TƯ PHÁP
Ngày ban hành 09/10/2013
Trích yếu phối hợp liên ngành trong công tác thi hành án dân sự.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH - NGUYỄN HÒA BÌNH - ĐẠI TƯỚNG TRẦN ĐẠI QUANG - HÀ HÙNG CƯỜNG
Ngày hiệu lực 01/12/2013
Công báo 723 + 724
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 22/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 13/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/05/2013