Chỉ thị 1315/CT-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Chỉ thị
Số, ký hiệu 1315/CT-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 23/07/2010
Trích yếu về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 23/07/2010
Công báo 447 + 448
Văn bản liên quan