Quyết định 1065/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 1065/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/07/2010
Trích yếu phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020.
Người ký HOÀNG TRUNG HẢI
Ngày hiệu lực 09/07/2010
Công báo 404 + 405
Văn bản liên quan