Thông tư 106/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 106/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 26/07/2010
Trích yếu hướng dẫn lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 09/09/2010
Công báo 489 + 490
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 02/2014/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 02/01/2014
  • Ngày có hiệu lực: 17/02/2014