Thông tư 105/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 105/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 23/07/2010
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/07/2010
Công báo 499 + 500
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 16/06/2011
 • Ngày có hiệu lực: 31/07/2011

hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2013.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 99/2012/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 19/06/2012
 • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012

hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật dầu khí.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 36/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 26/02/2016
 • Ngày có hiệu lực: 12/04/2016
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

hướng dẫn về thuế tài nguyên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 152/2015/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 02/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 20/11/2015