Nghị định 104/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 104/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 11/10/2010
Trích yếu về tổ chức, quản lý và hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/12/2010
Công báo 601+ 602
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cơ sở và người lao động trong cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt quy định tại Điều 8 Nghị định số 46/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 222/2013/TTLT-BQP-BNV-BTC
 • Ngày ban hành: 23/12/2013
 • Ngày có hiệu lực: 08/02/2014

về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 130/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 16/10/2013
 • Ngày có hiệu lực: 29/11/2013

hướng dẫn cơ chế hoạt động đối với doanh nghiệp và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Nghị định số 93/2015/NĐ-CP ngày 15/10/2015 của Chính phủ về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 151/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 17/10/2016
 • Ngày có hiệu lực:
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

về tổ chức quản lý và hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 93/2015/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 15/10/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/12/2015