Nghị định 102/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 102/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 01/10/2010
Trích yếu hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 15/11/2010
Công báo 595 + 596
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 172/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 13/11/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014