Thông tư 10/2017/TT-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2017/TT-BCT
Cơ quan ban hành BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 26/07/2017
Trích yếu ban hành quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Công Thương.
Người ký TRẦN TUẤN ANH
Ngày hiệu lực 15/09/2017
Công báo 629 + 630, 631 + 632, 633 + 634, 635 + 636
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 44/2016/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 15/05/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 95/2012/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 12/11/2012
  • Ngày có hiệu lực: 26/12/2012

Luật an toàn, vệ sinh lao động.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 84/2015/QH13
  • Ngày ban hành: 25/06/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/07/2016