Thông tư 10/2014/TT-NHNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 10/2014/TT-NHNN
Cơ quan ban hành NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
Ngày ban hành 20/03/2014
Trích yếu sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Người ký ĐÀO MINH TÚ
Ngày hiệu lực 01/06/2014
Công báo 419 + 420
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

Luật Các tổ chức tín dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 47/2010/QH12
 • Ngày ban hành: 16/06/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 156/2013/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 11/11/2013
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2013
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Chế độ báo cáo tài chính đối với các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 16/2007/QĐ-NHNN ngày 18/4/2007 và Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định số 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2014/TT-NHNN
 • Ngày ban hành: 31/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 15/02/2015

sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 06/2013/UBTVQH13
 • Ngày ban hành: 18/03/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2014