Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 08/2012/TTLT-BTC-BTP
Cơ quan ban hành BỘ TƯ PHÁP - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 19/01/2012
Trích yếu hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.
Người ký NGUYỄN ĐỨC CHÍNH - VŨ THỊ MAI
Ngày hiệu lực 15/03/2012
Công báo 155 + 156
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 28/2011/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 28/02/2011
 • Ngày có hiệu lực: 28/02/2011

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 100/2008/ NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Thuế thu nhập cá nhân.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 106/2010/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 28/10/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2011
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí công chứng; phí chứng thực; phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng; phí thẩm định điều kiện hoạt động Văn phòng công chứng; lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 257/2016/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 11/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT- BTC-BTP ngày 19 tháng 01 năm 2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 115/2015/TTLT-BTC-BTP
 • Ngày ban hành: 11/08/2015
 • Ngày có hiệu lực: 29/09/2015