Pháp lệnh 07/2013/UBTVQH13

Các thuộc tính
Loại văn bản Pháp lệnh
Số, ký hiệu 07/2013/UBTVQH13
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC - QUỐC HỘI
Ngày ban hành 12/07/2013
Trích yếu Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Người ký NGUYỄN SINH HÙNG
Ngày hiệu lực 01/03/2014
Công báo 443 + 444
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 76/2014/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 29/07/2014
  • Ngày có hiệu lực: 15/09/2014

quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 06/2015/TT-BVHTTDL
  • Ngày ban hành: 08/07/2015
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2015
Văn bản được đính chính - sửa đổi bổ sung

Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 16/2011/UBTVQH12
  • Ngày ban hành: 30/06/2011
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2012