Văn bản hợp nhất 06/VBHN-BNNPTNT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 06/VBHN-BNNPTNT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày ban hành 23/07/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định về quản lý thuốc thú y.
Người ký HÀ CÔNG TUẤN
Ngày hiệu lực
Công báo 615 + 616, 617 + 618
Văn bản liên quan