Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BCT

Các thuộc tính
Loại văn bản Văn bản hợp nhất
Số, ký hiệu 02/VBHN-BCT
Cơ quan ban hành VĂN BẢN HỢP NHẤT - BỘ CÔNG THƯƠNG
Ngày ban hành 11/07/2019
Trích yếu hợp nhất Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN-Úc-Niu di lân.
Người ký TRẦN TUẤN ANH
Ngày hiệu lực
Công báo 591 + 592, 593 + 594, 595 + 596, 597 + 598, 599 + 600, 601 + 602
Văn bản liên quan