Quyết định 02/2012/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 02/2012/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 04/04/2012
Trích yếu ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Người ký ĐINH TIẾN DŨNG
Ngày hiệu lực 19/05/2012
Công báo 339 + 340
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2013/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 29/03/2013
  • Ngày có hiệu lực: 13/05/2013

ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu quốc gia của Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 05/2017/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 04/04/2017
  • Ngày có hiệu lực: 19/05/2017