Quyết định 01/2016/QĐ-TTg

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2016/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 19/01/2016
Trích yếu về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 05/03/2016
Công báo 167 + 168
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016

Luật ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 83/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 25/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017

Luật phòng, chống thiên tai.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 33/2013/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2013
 • Ngày có hiệu lực: 01/05/2014
Văn bản dẫn chiếu

sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 142/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 49/2012/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 08/11/2012
 • Ngày có hiệu lực: 30/12/2012

hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 23/2016/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 30/06/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017