Quyết định 01/2016/QĐ-KTNN

Các thuộc tính
Loại văn bản Quyết định
Số, ký hiệu 01/2016/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Ngày ban hành 20/06/2016
Trích yếu ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.
Người ký HỒ ĐỨC PHỚC
Ngày hiệu lực 04/08/2016
Công báo 441 + 442
Văn bản liên quan
Văn bản bị thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 07/2012/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 20/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 04/08/2012

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Kiểm toán nhà nước ban hành kèm theo Quyết định số 07/2012/QĐ-KTNN ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Kiểm toán nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 05/2014/QĐ-KTNN
  • Ngày ban hành: 04/09/2014
  • Ngày có hiệu lực: 19/10/2014