Thông báo 01/2014/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2014/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 13/01/2014
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực: "Bản Thỏa thuận về việc thúc đẩy thương mại song phương giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Cam-pu-chia".
Người ký NGUYỄN VĂN NGỰ
Ngày hiệu lực 13/01/2014
Công báo 163 + 164
Văn bản liên quan