Nghị quyết 01/2014/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2014/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 20/03/2014
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số quy định Luật Trọng tài thương mại.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 02/07/2014
Công báo 567 + 568
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trọng tài thương mại.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 63/2011/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 28/07/2011
  • Ngày có hiệu lực: 20/09/2011

hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về án phí, lệ phí Tòa án.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 01/2012/NQ-HĐTP
  • Ngày ban hành: 13/06/2012
  • Ngày có hiệu lực: 28/07/2012