Lệnh 01/2014/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 01/2014/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 06/01/2014
Trích yếu về việc công bố Pháp lệnh.
Người ký TRƯƠNG TẤN SANG
Ngày hiệu lực 06/01/2014
Công báo 139 + 140
Văn bản liên quan