Thông báo 01/2013/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2013/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 03/01/2013
Trích yếu về việc điều ước quốc tế có hiệu lực "Hiệp định giữa Chính phủ các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc về hợp tác lâm nghiệp, ký tại Ba-li, In-đô-nê-xi-angày 18 tháng 11 năm 20li".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực 03/01/2013
Công báo 43 + 44
Văn bản liên quan