Thông tư 01/2012/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 01/2012/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 03/01/2012
Trích yếu hướng dẫn viêc thông quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm dịch.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 15/02/2012
Công báo 107 + 108
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 128/2013/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 10/09/2013
  • Ngày có hiệu lực: 01/11/2013