Lệnh 01/2012/L-CTN

Các thuộc tính
Loại văn bản Lệnh
Số, ký hiệu 01/2012/L-CTN
Cơ quan ban hành CHỦ TỊCH NƯỚC
Ngày ban hành 05/04/2012
Trích yếu Về việc công bố Pháp lệnh.
Người ký TRƯƠNG TẤN SANG
Ngày hiệu lực 05/04/2012
Công báo 375 + 376
Văn bản liên quan