Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2011/TTLT-BNV-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ NỘI VỤ
Ngày ban hành 07/04/2011
Trích yếu hướng dẫn việc chuyển xếp ngách và xếp lương đối với công chức chuyên ngành kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hóa.
Người ký NGUYỄN QUÂN - NGUYỄN DUY THĂNG
Ngày hiệu lực 22/05/2011
Công báo 225 + 226
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 93/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 31/08/2010
  • Ngày có hiệu lực: 22/10/2010