Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 01/2011/TTLT-BCA-BKHCN
Cơ quan ban hành BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - BỘ CÔNG AN
Ngày ban hành 18/02/2011
Trích yếu quy định việc phối hợp thực hiện Quyết định số 20/2009/QĐ- TTg ngày 10/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ về quy định việc trang bị, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường của lực lượng Cảnh sát nhân dân.
Người ký NGUYỄN QUÂN - TRUNG TƯỚNG PHẠM QUÝ NGỌ
Ngày hiệu lực 05/04/2011
Công báo 117 + 118
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác về môi trường.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 72/2010/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 08/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 01/09/2010