Thông báo 01/2011/TB-LPQT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông báo
Số, ký hiệu 01/2011/TB-LPQT
Cơ quan ban hành BỘ NGOẠI GIAO
Ngày ban hành 22/02/2011
Trích yếu thông báo hiệu lực điều ước quốc tế "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bim-ga-ri về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ".
Người ký LÊ THỊ TUYẾT MAI
Ngày hiệu lực 20/12/2010
Công báo 125 + 126
Văn bản liên quan