Nghị quyết 01/2011/NQ-HĐTP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 01/2011/NQ-HĐTP
Cơ quan ban hành HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
Ngày ban hành 29/07/2011
Trích yếu hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị quyết số 56/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.
Người ký TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ngày hiệu lực 12/09/2011
Công báo 455 + 456
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc thi hành Luật Tố tụng hành chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 56/2010/QH12
  • Ngày ban hành: 24/11/2010
  • Ngày có hiệu lực: 24/11/2010