Thông tư 99/2010/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 99/2010/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 09/07/2010
Trích yếu quy định thủ tục hải quan đối với bưu phẩm, bưu kiện, hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 23/08/2010
Công báo 439 + 440
Văn bản liên quan
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 49/2015/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 14/04/2015
  • Ngày có hiệu lực: 29/05/2015