Nghị định 99/2010/NĐ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị định
Số, ký hiệu 99/2010/NĐ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 24/09/2010
Trích yếu về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 01/01/2011
Công báo 585 + 586
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

phê duyệt Dự án "Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 - 2016".

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 594/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 15/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 15/04/2013

Phê duyệt Đề án điểm điều tra, kiểm kê rừng tại hai tỉnh Bắc Kạn và Hà Tĩnh.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 1240/QĐ-TTg
 • Ngày ban hành: 22/07/2011
 • Ngày có hiệu lực: 22/07/2011

quy định chi tiết thi hành Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 78/2011/TT-BNNPTNT
 • Ngày ban hành: 11/11/2011
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2011

quy định phương pháp lập, trình tự, thủ tục thẩm định và phê duyệt chi phí định mức hàng năm của nhà máy thủy điện chiến lược đa mục tiêu.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 46/2011/TT-BCT
 • Ngày ban hành: 30/12/2011
 • Ngày có hiệu lực: 06/02/2012
Văn bản đính chính - sửa đổi bổ sung

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 147/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 02/11/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017