Nghị quyết 98/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 98/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 09/11/2011
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2011.
Người ký NGUYỄN TẤN DŨNG
Ngày hiệu lực 09/11/2011
Công báo
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 11/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 24/02/2011
  • Ngày có hiệu lực: 24/02/2011

về việc tăng cường thực hiện và chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1617/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 19/09/2011
  • Ngày có hiệu lực: 19/09/2011

về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 1792/CT-TTg
  • Ngày ban hành: 15/10/2011
  • Ngày có hiệu lực: 15/10/2011