Thông tư 98/2015/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 98/2015/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 23/06/2015
Trích yếu quy định chế độ chi tiêu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX.
Người ký TRƯƠNG CHÍ TRUNG
Ngày hiệu lực 10/08/2015
Công báo 867 + 868
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 215/2013/NĐ-CP
  • Ngày ban hành: 23/12/2013
  • Ngày có hiệu lực: 15/02/2014
Văn bản dẫn chiếu

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 06/07/2010
  • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 21/09/2010
  • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010