Thông tư liên tịch 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Số, ký hiệu 98/2012/TTLT-BTC-BGDĐT
Cơ quan ban hành BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO - BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 18/06/2012
Trích yếu hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2008 cua Thủ tướng Chính phủ về Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020".
Người ký NGUYỄN VINH HIỂN - NGUYỄN THỊ MINH
Ngày hiệu lực 06/08/2012
Công báo 457 + 458
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012 -2015.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT
 • Ngày ban hành: 10/04/2013
 • Ngày có hiệu lực: 27/05/2013

quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 97/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 06/07/2010
 • Ngày có hiệu lực: 20/08/2010

quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 139/2010/TT-BTC
 • Ngày ban hành: 21/09/2010
 • Ngày có hiệu lực: 05/11/2010

sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 144/2007/TTLT- BTC-BGDĐT-BNG ngày 05 tháng 12 năm 2007 của Liên tịch Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Ngoại giao hướng dẫn chế độ, cấp phát và quản lý kinh phí đào tạo lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 206/2010/TTLT-BTC-BGDĐT-BNG
 • Ngày ban hành: 15/12/2010
 • Ngày có hiệu lực: 01/02/2011