Thông tư 98/2011/TT-BTC

Các thuộc tính
Loại văn bản Thông tư
Số, ký hiệu 98/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành BỘ TÀI CHÍNH
Ngày ban hành 05/07/2011
Trích yếu sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2004/TT-BTC ngày 26/4/2004 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí hợp pháp hóa, chứng nhận lãnh sự.
Người ký ĐỖ HOÀNG ANH TUẤN
Ngày hiệu lực 01/09/2011
Công báo 413 + 414
Văn bản liên quan
Văn bản dẫn chiếu

về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Ngoại giao.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 50/NQ-CP
  • Ngày ban hành: 10/12/2010
  • Ngày có hiệu lực: 10/12/2010
Văn bản thay thế/bãi bỏ/hủy bỏ/đình chỉ

quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

  • Số hiệu: 157/2016/TT-BTC
  • Ngày ban hành: 24/10/2016
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2017