Nghị quyết 97/NQ-CP

Các thuộc tính
Loại văn bản Nghị quyết
Số, ký hiệu 97/NQ-CP
Cơ quan ban hành CHÍNH PHỦ
Ngày ban hành 04/11/2016
Trích yếu phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2016.
Người ký NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày hiệu lực 04/11/2016
Công báo 1183+1184
Văn bản liên quan
Văn bản căn cứ

ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 138/2016/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 01/10/2016
 • Ngày có hiệu lực: 01/10/2016

Luật tổ chức Chính phủ.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 76/2015/QH13
 • Ngày ban hành: 19/06/2015
 • Ngày có hiệu lực: 01/01/2016
Văn bản dẫn chiếu

về việc phân công cho Thủ tướng Chính phủ thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 67/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/09/2014
 • Ngày có hiệu lực: 08/09/2014

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 01/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 07/01/2016
 • Ngày có hiệu lực:

về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống, kiếm soát và cai nghiện ma túy trong tình hình mới.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 98/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 26/12/2014
 • Ngày có hiệu lực: 26/12/2014

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 38/2012/NĐ-CP
 • Ngày ban hành: 25/04/2012
 • Ngày có hiệu lực: 11/06/2012

về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

[Thuộc tính] [Sơ đồ]

 • Số hiệu: 60/NQ-CP
 • Ngày ban hành: 08/07/2016
 • Ngày có hiệu lực: